Assyriers/syrianers situation i Turkiet

Motion 2004/05:U220 av Inger Lundberg och Yilmaz Kerimo (s)

av Inger Lundberg och Yilmaz Kerimo (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mänskliga rättigheter för assyrier/syrianer i Turkiet.

Motivering

I regeringsförklaringen uttalar statsministern Sveriges ambition att öka kontakterna med det turkiska samhället. Han framhåller vidare att EU genom att öppna för förhandlingar om ett medlemskap stärker de mänskliga rättigheterna i landet, inte minst för den kurdiska minoriteten.

Vi delar helt regeringens syn att nära kontakter mellan bland annat Sverige och Turkiet bidrar till att stärka de progressiva krafterna i Turkiet och är ett viktigt stöd till landets minoriteter. Den kurdiska minoriteten måste uppmärksammas. Det är samtidigt angeläget att den assyrisk/syrianska befolkningen i landet inte glöms bort. Assyrier/syrianer var i slutet av förra och början av detta sekel en relativt stor folkgrupp i sydöstra Turkiet. Under "Svärdets år" i samband med första världskriget utrotades bortåt en halvmiljon assyrier/syrianer i sydöstra Turkiet. Kvar blev kanske 100 000 assyrier/syrianer.

Under de senaste decennierna har gruppen varit hårt utsatt och trängd mellan företrädare för den turkiska staten och den kurdiska minoritetsbefolkningen. Borgmästare, präster och enskilda medborgare har drabbats av kidnappningar och mord. Rapporterna om kränkningar av de mänskliga rättigheterna har varit många. Hundratusentals människor har tvingats överge sina hem. Sverige tillhör de länder där en relativt stor grupp assyrier/syrianer fått en fristad från förtryck. Nu lever inte mer än ett par tusen assyrier/syrianer kvar i den del av Turkiet som tidigare var deras hemland. Många av dem ser som sin uppgift att värna det kulturarv i form av bl.a. kloster och kyrkor som nu är allvarligt hotat. I andra delar av Turkiet lever ytterligare några tusen assyrier/syrianer. Gemensamt för dem alla är utsattheten i det turkiska samhället. Bland assyrier/syrianer, som flytt från Turkiet finns samtidigt en stark längtan att återta kontakten med de gamla områdena och också den egendom som på olika sätt tagits ifrån dem.

Sverige, som blivit hemland för många av de assyrier/syrianer som flytt från Turkiet har ett särskilt ansvar att säkra att också rättigheterna för assyrier/syrianer med bakgrund i Turkiet och som nu bor både i och utanför Turkiet beaktas när Turkiet nu stärker de mänskliga rättigheterna.

Stockholm den 23 september 2004

Inger Lundberg (s)

Yilmaz Kerimo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)