Astrid Lindgrens Näs

Motion 2011/12:Kr213 av Anders Andersson och Yvonne Andersson (KD)

av Anders Andersson och Yvonne Andersson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka möjligheterna till en långsiktig finansiering av forsknings- och informationsverksamheten i Vimmerby.

Motivering

Astrid Lindgren är en av världens mest lästa och uppskattade barnboksförfattare. Med den enorma betydelse Astrid Lindgren haft för generationer av barn är det av yttersta vikt att hennes minne vårdas och uppmärksammas. Vid Astrid Lindgrens bortgång år 2002 instiftade regeringen ett pris till hennes ära, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Priset administreras av Statens kulturråd och prissumman är på fem miljoner kronor. Syftet är att uppmärksamma kvalitativ litteratur och bildkonst för barn och ungdomar. Verken ska ”präglas av den djupt humanistiska anda som förknippas med Astrid Lindgren” och ”stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteratur i världen”. Priset ska också stärka barns rättigheter på global nivå.

I Vimmerby har prästgården Näs etablerats som ett kunskapscentrum för Astrid Lindgrens omfattande gärning. Detta skedde med stöd från EU, Regionförbundet Kalmar län och Vimmerby kommun. Idag har kommunen ensam ansvaret för finansieringen. Här samlas kunskap kring barnlitteratur i allmänhet och Astrid Lindgren i synnerhet. Här bedrivs också bland annat författarutbildning på universitetsnivå, i samarbete med Linnéuniversitetet.

Flera av Astrid Lindgrens böcker är översatta till över 70 språk. Det är också av nationellt intresse att hålla liv i och värna alla de internationella kontakter som har uppstått med anledning av Astrid Lindgrens gärning. Därför bör regeringen undersöka möjligheterna till en långsiktig finansiering av forsknings- och informationsverksamheten i Vimmerby.

Stockholm den 27 september 2011

Anders Andersson (KD)

Yvonne Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)