Asyl- och migrationspolitik

Motion 2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

av Birgitta Carlsson m.fl. (c)
Sammanfattning

Människor från andra länder ska välkomnas med öppna armar till Sverige! Visionen för Centerpartiets asyl- och migrationspolitik är ökad öppenhet över landgränser för att människor i högre utsträckning ska kunna välja var de vill bo och skapa sin framtid. Vi vill att Sverige ska vara ett land som värnar den fria rörligheten – inte minst när det gäller människor. Kort och gott – vi vill öppna två vägar för människor att skapa sig ett liv i Sverige. En väg för människor som söker skydd från förföljelse och hot mot liv och frihet. Och en väg för människor som vill arbeta eller satsa på företagande i vårt land. Vi vill göra det enklare för människor att ta sig hit genom att öppna möjligheten att söka asyl på svenska ambassader i utlandet. När människor kommer hit ska de mötas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)