Återför kultur i arbetslivsbidraget

Motion 2013/14:Kr250 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett återinförande av kultur i arbetslivsbidraget.

Motivering

Länge kunde företag söka så kallat KIA-bidrag, för att göra satsningar på litteratur och konst på arbetsplatserna. Under 00-talet krympte anslagen, och 2010 togs stödet bort helt.

Många svenskar kommer sällan i kontakt med kultur och litteratur, och besöken på det lokala biblioteket är lätträknade. Därför är det viktigt att tillfällena för att ta del av litteratur blir så många som möjligt. Ett mindre bibliotek, i exempelvis lunchrummet, kan höja statusen på kultur på arbetsplatsen och uppmuntra till läslust, en läslust som både bildligt och bokstavligt talat följer med den anställda hem, och som kan bryta invanda mönster och ändra synen på läsning, och på så vis höja livskvaliteten. Även produktiviteten och kreativiteten bland de anställda kan höjas, något som gynnar näringslivet.

De få arbetsplatsbibliotek som finns i Sverige idag är ofta finansierade av fackföreningar och drivs av ideella krafter, helt utan statliga bidrag. Ett återinförande av KIA-bidraget skulle ge en tydlig signal till både företag och dess anställda att kultur i vardagen ska främjas.

Arbetsplatsbibliotek bör vara en självklar del av den allmänna folkbildningen, något som ligger i allas intresse. Lika självklart bör det vara att företag kan söka statligt stöd för sådana satsningar. Därför bör regeringen initiera en utredning om att återinföra KIA-bidraget.

Stockholm den 2 oktober 2013

Clas-Göran Carlsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Tomas Eneroth (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)