Återhämtning för föreningslivet

Motion 2021/22:1271 av Solange Olame Bayibsa (S)

av Solange Olame Bayibsa (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta för föreningslivet att göra det möjligt för fler att engagera sig, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Pandemin slog hårt mot många olika typer av verksamheter och branscher i Sverige. En av dessa är de kultur- och idrottsföreningar som bedriver verksamhet riktade till barn och ungdomar. De fick pausa eller kraftigt dra ner på sin verksamhet, och därmed gick barns organiserade fritidssysselsättningar om intet. Vi vet att barn behöver röra på sig mer, och att ha ett sammanhang utanför skolan och hemmet är livsviktigt för många unga, inte minst de som har problematiska hemförhållanden. Möjligheten att rekrytera nya målgrupper har under den här tiden varit omöjlig. Att rikta sig till barn och ungdomar som tidigare inte engagerat sig i föreningslivet har inte gått.

Många av dessa har inte hittat dit på grund av att de inte kände till att föreningen finns eller hur de går med, att de har oengagerade föräldrar vilket vissa av dessa aktiviteter informellt eller formellt kräver eller för att de inte har råd med avgift och/eller utrustning.

För ett blomstrande föreningsliv med engagerade barn och unga behöver trösklarna sänkas!

Det finns flera positiva fördelar för ett barn att delta i föreningslivet. Lära sig att vara en del i en grupp, kanske till och med ta på sig ledande roller. Ansvar och hålla tider. Helt enkelt att de får känna sig meningsfulla. En organiserad fritid är också en viktig nyckelfaktor för att hålla borta vissa borta från stökigheter och kanske till och med kriminella gäng.

Solange Olame Bayibsa (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)