Återuppbyggnad av Irak och Syrien

Motion 2022/23:1495 av Yusuf Aydin (KD)

av Yusuf Aydin (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka genom FN och EU för återuppbyggandet av kristna områden i Irak och Syrien samt andra etnoreligiösa minoriteters områden i dessa länder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2014 tvingades ursprungsbefolkningar, de kristna folkgrupperna syrianer, kaldéer och assyrier, med våld bort från sina områden i Nineveslätten i Irak och norra Syrien av den Islamistiska terroristgruppen IS. Kristna invånare i dessa områden tvingades på flykt och de flesta är fortfarande internflyktingar eller i närliggande länder men vill återvända till sina områden.

 

De ställdes inför ultimatum av den islamistiska terrorgruppen Islamiska Staten att antingen konvertera till islam eller att bli dödade. Hundratusentals kristna valde att lämna sin egendom och fly till den kurdiska regionen i norra Irak, till andra delar av Syrien men även till Libanon och Turkiet. Övergreppen på kristna invånare och jezidier är erkända som folkmord av EU-parlamentet, kongressen i USA och flera andra nationella parlament. Dessutom har EU i ett resolutionsbeslut kommit fram till att de kristna folkgrupperna i Irak behöver en fredad zon på Nineveslätten för att de ska kunna återvända till sina hemtrakter i trygghet och för att rädda kristenhetens fortsatta existens i Irak.

 

Det krävs nu återuppbyggande av förstörda hus, vägar, sjukhus, skolor och annan infrastruktur för att möjliggöra återvändande för flyktingar, samt att man säkerställer tryggheten i området. FN och EU bör avsätta riktade medel för dessa områden för att möjliggöra återvändandet av kristna och andra minoriteter på flykt. Inte minst bör FN:s utvecklingsfond och EU aktivera flera utvecklingsprojekt för detta ändamål.

 

De kristna invånarna som flytt har hopp om att flytta tillbaka och bo i sina ursprungsområden. De ber nu omvärlden om stöd för att återuppbygga skolor, sjukhus, vårdcentraler, bostäder, infrastruktur samt de religiösa och kulturhistoriska byggnader som har förstörts. En återuppbyggnad kommer att bringa de drabbade hopp om ett nytt liv och påskynda återvändandet.

 

Det krävs en mer internationellt samordnad satsning för att kristna och andra etnoreligiösa minoriteter ska kunna överleva och ha en framtid i Irak och Syrien. Det finns hundratusentals kristna och andra minoriteter som antingen är internflyktingar eller flyktingar i Turkiet, Libanon och Jordanien som ska kunna återvända hem. Därför ska Sverige verka för att FN och EU ska rikta olika utvecklingsinsatser för en återuppbyggnad av dessa områden i Irak och Syrien.

 

 

 

Yusuf Aydin (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)