Åtgärder för att arbete och utbildning ska löna sig

Motion 2015/16:1912 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)

av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att sänka marginalskatten och avskaffa värnskatten och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den aviserade avtrappningen av jobbskatteavdraget inte bör genomföras och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det svenska skattetrycket på arbete bör fortsätta att sänkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige tillhör de länder i världen som har högst skatt på arbete. Skatten på arbete kan därför inte öka mer utan måste istället sänkas i enlighet med alliansregeringens tidigare genomförda reformer. Det måste löna sig bättre att arbeta, utbilda sig och att ta ansvar. Värnskatten bör avskaffas och färre bör betala statlig skatt. Dessutom måste marginalskatterna bli mer jämförbara de marginalskatter som finns i våra konkurrentländer.

 

Värnskatt är namnet på en extra statlig inkomstskatt som infördes 1995. Vid

införandet var tanken att skatten skulle vara tillfällig, max 3 år, men den har visat sig bli mycket seglivad trots att den inbringar mindre än 0,3 procent av statens totala skatteintäkter. Det är dessutom intressant med den omfattande forskning som finns i ämnet, vilken visar att dagens värnskatt kan tas bort utan att statens skatteintäkter skulle minska. Denna uppfattning har framförts i Långtidsutredningen från 2011 men också i rapporter från Finanspolitiska rådet, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Det är således många aktörer som anser att denna straffskatt på utbildning och risktagande bör avskaffas.

 

Man kan ju naturligtvis undra varför statens skatteintäkter inte ökar då skattenivån höjs men olika experter menar att de höga skattesatserna påverkar vårt beteende. Detta var ju också ett av motiven vid alliansregeringens införande av jobbskatteavdragen. En reform som fick stort gensvar bland arbetskraften och som har bidragit stort till att motivera fler att anamma arbetslinjen och därmed bidragit till att öka samhällets skatteintäkter.

 

Regeringen har nu bland annat aviserat att jobbskatteavdragen ska trappas av redan för inkomster över 50 000 kronor i månaden. Den här skattehöjningen presenterades redan i oktober i fjor och enligt en artikel i Dagens industri (2014-10-17) möttes de då presenterade skattehöjningarna av ”svidande kritik” i den korta remissrunda som företogs. Många remissinstanser hade dessutom uttryckt stor oro för att jobben kommer att bli färre. Värnskatten i kombination med den avtrappning av jobbskatteavdraget som regeringen har aviserat för personer som tjänar över 50 000 kronor i månaden, innebär att marginalskatten för den gruppen höjs från 57 till 60 procent (63 procent i högskattekommuner). Det är inte rimligt. I synnerhet som vi redan är det land i EU, och i världen, som har högst marginalskatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/Marginalskatt/).

 

Fackförbundet Saco menar att skattehöjningarna kommer att få en klart negativ effekt genom att de skickar signaler till presumtiva studenter om att det kommer att löna sig ännu sämre än i dag, att utbilda sig. Detta blir kontraproduktivt. Den dubbla straffbeskattningen i form av värnskatt och sänkta jobbskatteavdrag för de som tjänar mer än 50 000 kr/mån, och de höga marginalskatteeffekter detta innebär måste därför stoppas.

 

Betty Malmberg (M)

Erik Bengtzboe (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)