Åtgärder för att stärka företagsamheten

Motion 2021/22:1904 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformer för att stärka Göteborgs hamn och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformer för att stärka svensk konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är företagare som skapar jobb och gör att det blir skatteintäkter till viktiga välfärds­områden såsom skolan och polisen. Reformer som underlättar för företag och företagare är en investering för full sysselsättning och höga ambitioner för välfärden. Företagsam­heten är också helt avgörande för innovation och utveckling. Sverige kommer med rätta väl ut i internationella jämförelser där Sverige lyfts fram som ett på många sätt innova­tivt land. Undersökningar visar också att vi har saker att jobba med. Skatter och skatte­krångel är liksom en oflexibel arbetsmarknad och icke fungerande bostadsmarknad stora hinder för tillväxten. Svenskt Näringsliv, Näringslivets Regelnämnd och Företagarna har alla tre visat problem Sverige har med regelkrångel. Kostnaderna för krånglet har ökat med en miljard per år de senaste 6åren. Lägg till att konkurrensen nu också ökar från företag från andra delar av världen. Göteborg har lyckats med att det där vuxit fram världsledande kluster inom fordonsutveckling och life science. Åtgärder behövs nu för att stärka svensk konkurrenskraft, inte minst inom områden som bostads­marknad och arbetsmarknad. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Sverige är vidare ett handelsberoende land där hälften av vår ekonomi kommer från import och export. Tre fjärdedelar av vår export går till länder i Europa. För många industriföretag i Sverige brukar man importera varor som förädlas och senare sänds till kunder i närområdet eller till länder längre bort. Ofta är kund- och leverantörskedjorna komplexa. Fungerande transporter ligger som en grund för att svensk industri ska klara konkurrensen med vår omvärld. Göteborgs hamn är den i särklass största hamnen i vår del av världen. Hamnen i Göteborg erbjuder viktiga direkta fartygslinjer till viktiga hamnar i Nordamerika och Asien. Att fortsätta utveckla Göteborgs hamn med bland annat infrastrukturinsatser är en investering inte bara i Göteborg utan en investering av nationell betydelse. Regeringen bör överväga vilka åtgärder som bör genomföras för att stärka Göteborgs hamn och detta bör ges regeringen tillkänna.

Lars Hjälmered (M)

Hans Rothenberg (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Åsa Hartzell (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)