Åtgärder för en tobaksfri skola

Motion 2021/22:3853 av Sanne Lennström m.fl. (S)

av Sanne Lennström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för vidare åtgärder med målet om en tobaksfri skola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är väl känt och belagt att rökning är skadligt för hälsan och är en av de riskfaktorer som står för den största andelen av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Varannan rökare dör av en rökrelaterad sjukdom som cancer eller KOL.

Det är inte bara den fysiska hälsan som drabbas utan även den psykiska hälsan påverkas av rökning. Rökare upplever mer stress och negativa känslor än icke-rökare. Vid rökning är de fysiska effekterna liknande de som uppstår vid stress. Det har även visats i studier att rökare har dubbelt så stor risk att utveckla depression och att de som röker i tonåren har en ökad risk att drabbas av ångestsjukdomar, särskilt panikångest. Det finns även studier som visar att rökning har en negativ påverkan på inlärnings­förmåga och minne.

Den som börjar röka redan i tonåren löper tre gånger större risk än andra att dö mellan 35 och 69 år, medan den som debuterar efter tjugo års ålder utsätter sig för dubbelt så stor risk för tidig död som icke-rökaren. Även om antalet rökare minskar finns det alltså all anledning för samhället att lägga extra resurser på att förebygga att just unga personer börjar röka.

Den viktigaste åtgärden för att unga inte ska börja röka är att skapa en rökfri miljö i skolan. Sedan 1993 står det i tobakslagen att alla skolor ska vara rökfria och sedan 1994 gäller denna regel även skolgården. Det råder emellertid oklarhet om var exakt gränserna för skolans område går och var man alltså får stå när man röker. Om en innerstadsskola saknar skolgård blir det lätt att rökningen sker precis utanför entrén ändå. Enligt en studie utförd av Uppsalas länsstyrelse fanns tecken på rökning i 32 av 38 skolor.

Vi behöver gå vidare och ta steg mot en helt tobaksfri skola. Danmark har nyligen fattat ett sådant beslut. Sedan 31 juli är alla danska skolor enligt lag tobaksfria. Detta innebär att varken elever eller lärare får använda tobaksprodukter under skoltid.

 

 

Sanne Lennström (S)

 

Gustaf Lantz (S)

Marlene Burwick (S)

Pyry Niemi (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)