Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet

Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Västmanlands län, precis som på andra håll i landet, finns områden i stadsdelar som har varit utsatta för bilbränder och kriminalitet. För att vända utvecklingen krävs både långsiktiga välfärdssatsningar och kraftfulla åtgärder mot kriminalitet. Det är angeläget att stärka rättsväsendets förmåga att hindra dessa brott. Långsiktigt krävs en politik som förmår bekämpa brottsligheten, knäcka långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen och trångboddheten och inte minst stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar. Regeringen har lagt flera förslag med detta innehåll, och i våra kommuner görs ett omfattande arbete på både lång och kort sikt. Regeringens satsningar på välfärden är ur detta perspektiv väldigt viktiga. Ett samhälle där arbetslösheten tillåts bita sig fast och där våra ungdomar inte får tillräckligt stöd i skolan är en grogrund för oroligheter. Samtidigt med regeringens omfattande arbete för att fortsätta pressa ner arbetslösheten och stärka skolan behövs också en fortsatt politik för att stärka rättsväsendet. Regeringen bör överväga åtgärder för snabbare lagföring, skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal och tydliga ungdomspåföljder vid upprepade brott samt se över straffskalan för skadegörelse.

Lars Eriksson (S)

Anna Wallén (S)

Pia Nilsson (S)

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)