Åtgärder mot ungdomsbrottslighet

Motion 1997/98:Ju916 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

av Gun Hellsvik m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1997/98:Ju916

av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Åtgärder mot ungdomsbrottslighet

1 Sammanfattning  

2 Familjens roll som normöverförare  

3 Brottsförebyggande arbete  

3.1 Österåkersprojekt  

3.2 Föräldrars rätt till polisstöd  

4 Kampen mot narkotika  

4.1 Provtagning vid misstanke om narkotikabruk  

4.2 Information till föräldrar  

5 Skolans ansvar  

6 Sekretesslagen får inte försvåra samarbetet mellan myndigheter  

7 Sanering av medievåldet  

7.1 Effektivisera videohandlarnas ansvar  

8 Åtgärder när brott har begåtts  

8.1 Föräldrars roll under utredning och process  

8.2 Registrering av minderåriga lagöverträdare  

8.3 Familjegruppskonferens  

9 Nytt påföljdssystem för unga brottslingar  

9.1 Avskaffa påföljden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)