Attacker mot blåljuspersonal

Motion 2017/18:1184 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att unga förbrytare som angripit blåljuspersonal bör kunna dömas till samhällstjänst i deras verksamheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska vara ett tryggt och säkert land att leva i. För alla. Tyvärr ser vi nu ett nytt utanförskap växa fram i delar av landet med en ökad otrygghet och sociala problem som följd. Det är en utveckling som måste brytas. Det är oacceptabelt att tryggheten inte kommer alla till del.

I vissa delar av Sverige är situationen ohållbar. Attackerna mot blåljuspersonal har tyvärr blivit allt vanligare under bara det senaste året. Det kan tyckas vara enskilda händelser – men den som kastar sten på en polisbil eller skär upp däcken på en ambulans attackerar hela rättssamhället.

För många av dessa attacker finns redan kännbara straff. Det är inte otänkbart att de kan komma att behöva skärpas ytterligare. Men för en särskild grupp, unga under 18 år, är straffen inte ändamålsenliga. En skarp tillrättavisning är inte tillräckligt för unga människor som attackerat mot blåljuspersonal.

En lösning för att på ett verkningsfullt sätt komma tillrätta med unga förbrytare som angripit blåljuspersonal är att de ska kunna dömas till samhällstjänst i den verksamhet de attackerat. Så kan en grundmurad förståelse för dessa viktiga samhällsfunktioner byggas, även för den som tidigare på ett orimligt sätt sett dem som motståndare.

Med anledning av det ovanstående yrkar jag att riksdagen ställer sig bakom det som anförts i motionen om att unga förbrytare, mellan 15 och 17 år, som angripit blåljuspersonal ska kunna dömas till samhällstjänst i dessa verksamheter. Detta bör regeringen se över på lämpligt sätt – genom utredning eller andra lösningar.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)