Automatisk anslutning till donationsregistret

Motion 2019/20:2247 av Helena Antoni (M)

av Helena Antoni (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om automatisk anslutning till donationsregistret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bristen på organdonatorer är ett stort problem som leder till onödiga dödsfall. Efterfrågan på organ är betydligt större än tillgången. Cirka 800 personer väntar på ett eller flera nya organ och i genomsnitt dör en person i veckan medan de väntar.

Det frivilliga donationsregistret innehåller bara en bråkdel av de som är positiva till att donera sina organ. Enligt den statliga utredningen som presenterades den 30 september 2015 är 85 procent av den svenska befolkningen positivt inställda till att donera sina organ efter sin död. Trots den höga donationsviljan är det få som anmält sig till donationsregistret.

Det är en aktiv handling som måste till för att man ska acceptera att donera sina organ efter sin död. I dag är det endast 16 procent av befolkningen som registrerat sin inställning i donationsregistret. För att öka antalet donatorer bör vi istället tillämpa omvänd ordning vid organdonationer. Det innebär att man vid sin födsel skrivs in som organdonator och att man aktivt måste avregistrera sig i donationsregistret om man av någon anledning inte accepterar detta. Om det krävdes en aktiv handling för att inte donera sina organ skulle många liv kunna räddas. Detta system tillämpas i andra länder,


exempelvis i Spanien. Dessa länder genomför fler transplantationer och räddar fler liv. Det kan vi göra i Sverige också.

Helena Antoni (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)