Avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och arbetslöshetskassor

Motion 2019/20:2142 av Teres Lindberg m.fl. (S)

av Teres Lindberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avdragsrätt för medlemsavgift i arbetslöshetskassor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avdragsrätten för medlemskap i arbetslöshetskassor och fackföreningar avskaffades av den borgerliga regeringen 2007. Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019 då riksdagen beslutade om den så kallade servettskissbudgeten på förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna. Historiskt har avdragsrätten för akassor funnits sedan 80-talet, medan avdragsrätten för fackavgift funnits sedan 2002. Samtidigt fick arbetsgivarföreningarna behålla sina avdrag, vilket gjorde att både tryggheten på arbetsmarknaden och stabiliteten i lönebild­ningen äventyrades under finanskrisen.

Avskaffandet av avdragsrätten slog hårt mot många av Sveriges fackföreningar och arbetslöshetskassor. Landsorganisationen i Sverige kunde under åren 2007–2010 se ett medlemstapp på över 200000 medlemmar som en direkt effekt av de högre avgifterna då medlemmar tvingades välja mellan att ha råd med arbetslöshetskasseavgiften och facket. Även antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna sjönk under åren 2007–2010. Redan 2007 hade över 320000 lämnat arbetslöshetskassorna.


För att stärka stabiliteten i svensk lönebildning och utveckla den svenska modellen behöver därför ordningen med avdragsrätt återställas.

Teres Lindberg (S)

Leif Nysmed (S)

Kadir Kasirga (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)