Avdragsrätt för moms

Motion 2002/03:Sk202 av Carl-Axel Johansson (m)

av Carl-Axel Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdragsrätt för moms.

Motiveringen

Verksamheter inom privat driven sjukvård, tandvård och andra sjukvårdsverksamheter är inte momsredovisningsskyldiga. Härav följer att investeringar blir 25 procent dyrare med nuvarande moms än för t.ex. landsting och kommuner som erhåller kompensation för utlagd moms. Detta gäller kontorsinventarier, väntrumsmöbler, datorer och olika medicinska apparaturer.

Ett sätt att minska kostnaden för investeringar, där normalt avskrivning av investeringskostnaden sker under tre till fem år, skulle kunna vara att skriva av momsen i dess helhet under inköpsåret i årsresultatet. Detta kan underlätta för etablering av privat drivna verksamheter, där momsredovisningsskyldighet inte föreligger enligt gällande lagstiftning.

Riksdagen bör ge regeringen till känna att låta utreda vad som anförs i motionen, vad gäller möjligheterna att skriva av utlagd moms i dess helhet under inköpsåret i samband med investeringar.

Stockholm den 4 oktober 2002

Carl-Axel Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)