Avgiftsfri E4-bro

Motion 2018/19:217 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att befria alla privatbilister från avgift på E4:an i Sundsvall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2014 fanns det en riksdagsmajoritet för att förhindra broavgifter i Motala och Sundsvall. Trots detta ändrade sig alla partier utom SD i frågan om att förhindra en broavgift för att färdas på E4 Sundsvall.

Ett sådant beslut måste anses vara ytterst provokativt i ett läge där skattebetalarna lokalt, trots att Europavägarna i huvudsak är statens ansvar, var med och finansierade brobygget. Den reella sanningen i detta fall handlar föga förvånande och tragiskt nog om att de svenska partierna fullt ut valde att anpassa sig efter EU:s vilja. Således har även denna fråga avgjorts av någon annan än de svenska väljarnas representanter.

En sådan utveckling kan inte få tillåtas fortgå. Därför bör riksdagen fatta ett principbeslut om att statliga Europavägar och broar ej avgiftsbeläggs genom påbud från EU. Infrastrukturen bör istället i första hand finansieras via vägskatten och bestämmas utifrån svenska intressen av folkrepresentanter i Sveriges riksdag. Den förra regeringens beslut gällande E4 Sundsvall bör därför med kortast tänkbara dröjsmål rivas upp i syfte att avföra broavgiften över Sundsvallsfjärden.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)