Avgiftsfri kollektivtrafik för unga och studerande

Motion 2022/23:2023 av Sofia Skönnbrink m.fl. (S)

av Sofia Skönnbrink m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att göra kollektivtrafiken avgiftsfri för gymnasieungdomar och studerande under sommarmånaderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I tider av kostnadsökningar och inflation upplever allt fler unga och familjer att de har

svårt att få ekonomin att gå ihop. Uppräkningen av CSN är allt för låg för att

kompensera för de kostnadsökningar som nu sker. Detta har lyfts av flera olika student och gymnasieorganisationer. När kostnaderna för familjer ökar blir det också allt svårare för vårdnadshavare med knappa ekonomiska resurser att stå för sina barns

nödvändiga resande med kollektivtrafiken. Avgiftsfri kollektivtrafik är därför en jämlikhetsfråga.

Många barn och unga är beroende av kollektivtrafiken under sommaren. Studenter

använder ofta kollektivtrafiken under sommarmånaderna för att ta sig till sommarjobbet.

Gymnasieungdomar likaså. Studenter och gymnasieungdomar använder även kollektivtrafiken för att ta sig till fritidsaktiviteter eller exempelvis till landets alla badstränder under sommaren. Att unga reser kollektivt är bra för klimatet och för

individens frigörelse. Det är också positivt för samhället att kollektivtrafiken tidigt blir en naturlig del av barn och ungas resvanor.

Alla barn har rätt till ett meningsfullt sommarlov och att få umgås med sina kompisar. Barn och unga ska inte vara beroende av storleken på föräldrarnas plånbok för att kunna ha en meningsfull sommar. Ingen ska behöva tacka nej till jobb, aktiviteter eller

klimatsmart resande för att pengarna inte räcker till. Mot bakgrund av ovanstående är det nödvändigt att kollektivtrafiken görs avgiftsfri för alla Sveriges gymnasieungdomar och studerande under sommarmånaderna.

 

 

 

Sofia Skönnbrink (S)

Aida Birinxhiku (S)

Alexandra Völker (S)

Amalia Rud Pedersen (S)

Aylin Fazelian (S)

Azra Muranovic (S)

Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

Ida Karkiainen (S)

Jim Svensk Larm (S)

Kristoffer Lindberg (S)

Lawen Redar (S)

Linnéa Wickman (S)

Niklas Sigvardsson (S)

Peter Hedberg (S)

Sofie Eriksson (S)

Yasmine Bladelius (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)