avJanSandbergm.fi. om ett nytt utbildningssystem

Motion 1987/88:Ub400

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88 :Ub400

avJanSandbergm.fi.
om ett nytt utbildningssystem

Hemställan

Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1987/88:A268 hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att införa och utveckla ett utbildningssystem där
eleverna själva kan välja utbildningsplats, -inriktning samt ämnen,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att utöka den företagsanknutna utbildningen.

Stockholm den 26 januari 1988
Jan Sandberg (m)

Alf Wennerfors (m)

Gunnel Liljegren (m)

Allan Ekström (m)

Jerry Martinger (m)

Inger Koch (m)

Gunnar Hökmark (m)
Görel Bohlin (m)

Knut Billing (m)
Birgitta Rydle (m)
Ingela Gardner (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1988-01-26 Bordläggning: 1988-02-01 Hänvisning: 1988-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)