Avkvotering av föräldraförsäkringen

Motion 2020/21:84 av Alexander Christiansson och Markus Wiechel (båda SD)

av Alexander Christiansson och Markus Wiechel (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avkvotera föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi en fin tradition av att ge nyblivna föräldrar möjligheten att spendera den första tiden tillsammans med sina barn. Möjligheten att vara föräldraledig ges fram till dess att barnet fyller 12 år. Föräldrarna får idag 480 dagar som delas jämnt varav 90 dagar är reserverade för respektive förälder. Denna tradition skall vi vara stolta över och anpassa för så många familjer som möjligt, inte tvärtom. Att staten bestämmer över varje enskild familj och dess möjlighet att själv styra över sin egen vardag genom att kvotera dagarna är fel. När politiker skall avgöra hur enskilda familjer skall leva och skapa en så dräglig tillvaro som möjligt är det som utgångspunkt orättvist. Alla familjer har inte möjlighet att leva efter de snäva ramar som dagens politik skapat vilket medför att många av de föräldradagar som föräldrar har rätt till inte kan användas – detta på grund av en ideologisk agenda som ledande politiker drivit de senaste decennierna.

Vi tror på den enskilde individens egen förmåga att råda över sin tid, sina beslut och sin framtid. Föräldraförsäkringen skall inte skilja sig från den regeln och därför vill vi se en avkvotering i dagens föräldraförsäkring så att alla familjer kan lägga upp sin tid efter familjens bästa.

 

 

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-14 Granskad: 2020-09-14 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)