Avskaffa Allmänna arvsfonden

Motion 2021/22:1514 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa Allmänna arvsfonden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är tillsammans med Island unikt med att ha en konstruktion som Allmänna arvsfonden. I de flesta andra länder går tillgångarna från dödsbon till människor utan bröstarvingar direkt till statskassan. En av fördelarna med detta är mindre byråkrati. Därutöver behöver kontrollen för hur pengarna används skärpas väsentligt. Allmänna arvsfonden, vars uppdrag är att främja ideell verksamhet till förmån för barn, ungdomar och handikappade har å det grövsta åsidosatt sitt uppdrag. Tidigare har Allmänna arvs­fonden finansierat antisemitisk propaganda och normkritisk experimentverksamhet med förskolebarn, baserad på identitetspolitisk ideologi. Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har Allmänna arvsfonden betalat ut miljoner till front­organisationer till den internationella islamistorganisationen Muslimska brödraskapet. Det är helt oacceptabelt att staten ger pengar till organisationer som inte delar vår syn på demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Pengar som borde gått till behövande har felaktigt betalats ut till bland annat pseudoveten­skapliga experiment och islamister. Det är ett tecken på att Allmänna arvsfonden har spelat ut sin roll och att den därför bör avskaffas.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)