Avskaffa flerbarnstillägget

Motion 2020/21:117 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa flerbarnstillägget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flerbarnstillägget är ett extra tillägg till barnbidraget som betalas ut för familjer med fler än ett barn. Tillägget infördes 1 januari 1982 och betalades då ut till familjer med fler än tre barn. 2005 utökades tillägget till att gälla från barn nummer två. Enligt Riksrevisionen blev en konsekvens av den satsningen att både flerbarnstilläggets fördelningsmässiga träffsäkerhet och kostnadseffektiviteten i förhållande till målet om god ekonomisk levnadsstandard försämrades. Kostnaden för barnbidraget 2019 var 33 miljarder och fler­barnstillägget stod för ca 3,7 miljarder.

Barnbidrag och flerbarnstillägg 2020

Antal barn

Barnbidrag

Flerbarnstillägg

Totalt bidrag/mån

1

1250 kr

1250 kr

2

2500 kr

150 kr

2650 kr

3

3750 kr

730 kr

4480 kr

4

5000 kr

1740 kr

6740 kr

5

6250 kr

2990 kr

9240 kr

6

7500 kr

4240 kr

11740 kr

Generellt sett är det omställningen från två vuxna till en familj med barn som är kostnads­drivande. När det första barnet får syskon brukar detta vanligtvis få ärva så väl säng, skötbord, vagn som leksaker och kläder. Det borde därför inte vara en större kostnad för familjen att ge det andra barnet det som behövs, snarare tvärtom. Om familjen utökas ytterligare kan kostnader för större bil och bostad tillkomma men detta är självklart en valfri utgift och förhoppningsvis något som blivande föräldrar kalkylerar med innan de väljer att skaffa fler barn.

Alla barn har rätt till barnbidrag på 1250 kr per månad. Det är inte rimligt att utöver detta kunna få så mycket som 4240 kr extra, alltså totalt 11740 kronor i månaden i barn­bidrag, för det frivilliga valet man gjort att skaffa många barn. När det kommer till familj­er med fyra barn eller fler är utrikesfödda klart överrepresenterade och mamman är den som oftast är hemma med barnen. Att uppmuntra till ett långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden hämmar integrationen för dessa kvinnor. Dessutom har en överbefolkad jord påverkan på miljön och många barn i stora familjer lever i dag i trångboddhet med negativa psykiska effekter som följd. 

Flerbarnstillägget bör därför avskaffas.

Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-15 Granskad: 2020-09-16 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)