Avskaffa flerbarnstillägget

Motion 2020/21:2656 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa flerbarnstillägget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla barn har rätt till barnbidrag i Sverige med 1250 kr per månad. Familjer med fler än ett barn får flerbarnstillägg, som ökar i takt med antalet barn. För två barn blir det 150 kr extra varje månad men beloppet ökar snabbt, familjer med sex barn får 4240 kr extra varje månad och får ut totalt 11740 kr i barnbidrag, det blir 140000 kr per år skattefritt.

Ursprunget till dagens system infördes 1982 och gällde då efter tre barn, men ändra­des 2005 till nuvarande system. Kostnaden för barnbidraget 2019 var 33 miljarder, och flerbarnstillägget 1,3 miljarder. Riksrevisionen som granskade flerbarnstillägget i år på­pekar att träffsäkerheten minskade när bidraget sänktes till två barn. Därför rekommen­derar Riksrevisionen att regeringen ser över och överväger att ta bort stödet från barn nr två och använda pengarna på mer effektiva åtgärder för god levnadsstandard för barn­familjer.

Andra rapporterar att de höga barnbidragen också är en hindrande faktor för integra­tion, för framför allt utlandsfödda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden, att utbilda sig och lära sig svenska. Vi vet också att dessa föräldrar riskerar att ha svårigheter att hjälpa sina barn på olika sätt och då riskerar utanförskapet att fortsätta till nästa genera­tion. Moderaterna föreslår bland annat obligatorisk språkförskola liksom att avskaffa EBO-lagen i dess nuvarande form för att minska de problem som finns i så kallade parallella samhällen. Att ta bort flerbarnstillägget skulle vara en annan viktig signal att hylla arbetslinjen i stället för ett långvarigt utanförskap inom hemmets väggar. För barnens skull vore andra stöd som är mer riktade till de med behov bättre verktyg att förebygga problem. Därför bör flerbarnstillägget avskaffas.

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)