Avskaffa mängdrabatten och straffrabatten

Motion 2017/18:1013 av Jörgen Warborn (M)

av Jörgen Warborn (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om att avskaffa mängdrabatten och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om att avskaffa straffrabatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En ständigt aktuell fråga är brott och straff. Det är inte ovanligt att en ertappad snattare tidigare även har begått andra, grövre, brott. Något som kan leda till att snattaren får mängdrabatt vid fällande dom. Om denne dessutom är mellan 18–21 år gammal så kan straffrabatt ges. Att få rabatt för att man utfört många brott, eller har en viss ålder från 18 år och uppåt, sänder helt fel signaler. Kriminella bör straffas för alla brott som de begår, samhället bör säga ifrån från första stund och alla brottsoffer har rätt till värdig upprättelse. Till en modern stats kärnuppgift tillhör att upprätthålla säkerheten för dess medborgare. Legitimiteten att exempelvis betala skatt till en stat undermineras om denna inte kan upprätt hålla lag och ordning.

Landets företag förtjänar bättre. Att varje dag slita från tidig morgon till sen kväll bör uppmuntras. Tjuvar och stöldligor som ger sig på företag och entreprenörer förstör inte bara för sig själva i det långa loppet utan även för alla arbetare och arbetsgivare som drabbas. Oavsett om någon snattar eller stjäl ska denne inte få rabatt; istället bör det utdömas proportionerliga straff. Kriminella hyser ingen respekt för lag och ordning, då är det inte läge att skicka blandade signaler. Därför krävs handling. Det bör därför utredas om mängdrabatten och straffrabatten ska avskaffas och rättsväsendet stärkas.

Jörgen Warborn (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)