Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus

Motion 2021/22:508 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Krångel, byråkrati och onödiga kostnader motverkar idag uppförandet av nya bostäder, inte minst småhus.

Sedan ett antal år krävs det att man som byggherre för ett nytt småhus måste anlita en så kallad ”kontrollansvarig” som helt enkelt ska följa processen som ett extra ”förkläde” åt byggherren. Vilken kunskap man som byggherre själv har eller om man efterfrågar denna ”hjälp” spelar ingen roll.

Kostnaden för denna tvingande konsulthjälp ligger oftast mellan 15000–25000 kronor.

Det borde i ett rättssamhälle vara frivilligt att anlita en konsult som ska ”hålla handen” under tiden ett småhus uppförs. Den som inte vill anlita denna hjälp borde inte tvingas till det.

Att anlita en slutbesiktningsman är frivilligt, detsamma borde gälla anlitande av kontrollansvarig.

Reglerna om obligatorisk kontrollansvarig vid uppförande av småhus bör avskaffas.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)