Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Avskaffande av hemutrustningslånet

Motion 2020/21:919 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det s.k. hemutrustningslånet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering finns ett anslag för så kallat hemutrustningslån. Lånet riktar sig till nyanlända invandrare och kan exempelvis användas till att utrusta och möblera bostaden. Vidare är det så att under­skottet i verksamheten, som utgörs av låneftergifter och bristande inbetalningar av räntor och amorteringar, täcks upp av anslaget.

Det är för det första anmärkningsvärt att regeringen intar en hållning där man i en stor del av fallen väljer att efterskänka lånen. Det enda rimliga i sammanhanget vore naturligtvis att se till att utlånade pengar betalas tillbaka, vilket är fallet i all annan utlåningsverksamhet. Att ta lån för hemutrustning är många gånger dessutom ett svårt ekonomiskt åtagande för alla ungdomar som flyttar hemifrån och ska inreda sitt första egna hem. Att staten har ett speciellt lån som enbart riktar sig till ”nyanlända invandrare för inköp av hemutrustning” är därför såväl orättvist som stötande för dem det inte gäller. Inte minst då många svenskar, inte minst ungdomar, lever under mycket knappa förhållanden.

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)