Avskaffande av övre åldersgräns

Motion 2019/20:1719 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ta bort övre åldersgränser för undersökningar i vården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen införde i budgetpropositionen 2018 avgiftsfrihet för cellprovtagning för kvinnor mellan 23 och 64 år. Man väljer alltså bort äldre kvinnor som ofta har låga pensioner. Dessa får betala 200 kr/undersökning. Det är särskilt illa att man väljer att diskriminera denna grupp, där livmoderhalscancer är vanligt. Enligt Socialstyrelsens statistik är 63 procent av de som avlider i livmoderhalscancer 65 år eller äldre, och så många som 25 procent av de som insjuknar är över 65 år.

Det var liknande med den avgiftsfria mammografin som gäller för kvinnor upp till 74 års ålder och som infördes 2016. Även här diskrimineras äldre kvinnor.

Varför sätta övre åldersgränser över huvud taget? Merkostnaden kan inte vara stor om alla kvinnor skulle omfattas.

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)