Avtjäna fängelsestraff i hemlandet

Motion 2020/21:1108 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dömda brottslingar bör utvisas för att avtjäna sitt straff i hemlandet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brottsligheten ökar i ett Sverige där vi idag ser att det råder stor brist på platser inom Kriminalvården. Det är en helt ohållbar utveckling med ökad otrygghet och än fler brott till följd.

Uppskattningsvis saknas 1000 platser på svenska häkten och anstalter. Det är en utveckling som beror på flera faktorer, bland annat att fler kriminella döms till skärpta straff för ett antal brott, något som i sig är positivt.

För att snabbt få till stånd en ändring och få bort kriminella från gatorna ute i det fria samhället bör vi agera skyndsamt. Som komplement till att skapa fler platser bör vi för­ändra systemet så att kriminella avtjänar sitt straff i hemlandet. Detta innebär att brotts­lingar som inte är svenska medborgare men begår brott och döms för dessa i Sverige överförs till hemlandet för att avtjäna straffet där. 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)