Avveckling av Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2021/22:3626 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)

av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om skattebetalarna ska kunna få den välfärd och samhällsservice som de har rätt att kräva måste politikerna prioritera. En viktig prioritering är att minska antalet myndigheter och avveckla sådana som tillkommit främst av politiska skäl utan närmare analys av behovet eller där myndigheten spelar ut sin roll.

Jämställdhetsmyndigheten är en myndighet som tillkommit utan någon direkt analys av behovet. Myndigheten bör därför avvecklas.

Lars Beckman (M)

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)