Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Motion 2007/08:C355 av Maria Plass och Mikael Cederbratt (m)

av Maria Plass och Mikael Cederbratt (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagändringar mot barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Motivering

Våren 2004 behandlades regeringens proposition 2003/04:48 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Lagändringarna som då föreslogs avsåg att förbättra skyddet för enskilda personer mot påtvingade barnäktenskap och tvångsäktenskap. Lagändringarna trädde i kraft den 1 maj 2004 och innebar bl.a. att den som är under 18 år inte får ingå äktenskap utan tillstånd av länsstyrelsen, och särskilda skäl krävs. Med andra ord skärptes villkoren för att få tillstånd att ingå äktenskap före 18 års ålder.

Flera motioner har lagts som har krävt ännu strängare regler mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Man har inte ansett detta tillräckligt utan föreslagit att dispensmöjligheten helt bör avskaffas så att ingen person under 18 år lagligen kan ingå äktenskap. Även föräldrar som gifter bort sina söner och döttrar har man ansett bör kunna ställas till svars straffrättsligt när barnen gifts bort mot sin vilja.

Tre år har gått sedan lagskärpningarna infördes. En översyn av de straffskärpningar som infördes 2004 vore att förorda.

Stockholm den 3 oktober 2007

Maria Plass (m)

Mikael Cederbratt (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)