Barndomsgaranti

Motion 2020/21:1612 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:1612

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Barndomsgaranti

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Nollvision för hemlöshet för barn

Uppgradering av familjehemsplacering

Databas över familjehem

Oberoende ombud till barn vid familje- och jourhemsplacering

Stärkt samverkan och undvika omplacering i familjehem

Enhetliga verktyg för familje- och jourhem

Vårdnadsöverflyttningar

Barns behov av trygg tillvaro samt rättigheter i rättsprocessen

Barns rätt och stöd i tvister mellan vårdnadshavare

Stöd vid mobbning och utsatthet

Barnrättsperspektiv inom vård, omsorg och psykiatri

Kompetens om utsatta barns behov hos all personal som arbetar med barn

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)