Barnen i Palestina

Motion 2013/14:U291 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den humanitära situationen för de palestinska barnen.

Motivering

I det av Israel ockuperade Gaza och på Västbanken lever ungefär 540 000 ungdomar mellan 13 och 18 år. Den israeliska ockupationen bidrar inte bara till fattigdom utan skapar även en känsla av hopplöshet bland barn och unga. Den mur eller barriär som till största delen byggs på palestinsk mark hindrar människor att ta sig till sina jobb, hindrar barn att gå till skolan, hindrar mattransporter. Kvinnor föder barn vid så kallade vägkontroller eller checkpoints, och sjuka hindras att ta sig till sjukhuset.

Vart tionde palestinskt barn lider av rakitis, engelska sjukan, orsakad av näringsfattig mat, 50 procent av barnen i Palestina lider av anemi och 75 procent av barnen under fem år har brist på A-vitamin.

Unicef hävdar att vägkontrollerna, muren och soldaterna hindrar vårdpersonalen och patienterna att ta sig till de hälsocentraler som finns i de ockuperade palestinska områdena.

Över hälften av familjerna lever i fattigdom i hela området. I Gaza har fattigdomen ökat dramatiskt och det skadar barnen på många sätt. Det är fler och fler palestinska barn som arbetar för att hjälpa sina föräldrar i stället för att gå i skolan. Palestinska barn passerar gränsen till Israel för att arbeta på soptippar för återvinning av glas och metall. Mer än hälften av de palestinska barn som arbetar i Israel eller Palestina infinner sig aldrig i skolan.

Flera hundra palestinska barn har mördats i de ockuperade områdena och mer än 20 000 palestinska barn har skadats, många har fått kroniska sjukdomar till följd av sina skador.

Många palestinska barn har anhållits av den israeliska armén. Israel fortsätter att döma dem i militära domstolar, barnen får ingen advokat, erkännande av brott görs genom utfrågning och tortyr och försök görs att värva dem som medarbetare i israelisk säkerhetstjänst. Dessa handlingar strider mot FN:s barnkonvention, artikel 40 från 1989, som Israel har skrivit under.

Stockholm den 3 oktober 2013

Monica Green (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Hannah Bergstedt (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Hillevi Larsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Marie Nordén (S)

Matilda Ernkrans (S)

Peter Hultqvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Veronica Palm (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)