Barnen vår framtid

Motion 2013/14:Ub296 av Ann-Christin Ahlberg (S)

av Ann-Christin Ahlberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätt till extra resurser för barn med särskilda behov i förskolan.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bättre grundbemanning av förskolepersonal.

Motivering

Barngrupperna blir större på många av våra förskolor och personaltätheten är mindre per antal barn. Vilket i sin tur inte ger förutsättning för förskolepersonal att arbeta på ett pedagogiskt sätt med de barn som har extra behov av stöd.

Det är inte ovanligt att innan förskolan kan få mer resurser ställs det krav på en diagnos eller utredning av barnet. Vilket kan ta väldigt lång tid och även kan upplevas som känsligt.

Det är inte bra för det barn som behöver extra stöd, varje dag som går förlorad innebär att barnens utveckling inte går framåt i den takt som barnet så väl behöver och borde ha rätt till.

Det är också viktigt att vi inte glömmer bort att alla barn har särskilda behov och att förskolepersonalen besitter mycket kunskap. Med en god grundbemanning så skulle inte barnen behöva utredas enbart för att få förstärkning av ytterligare personal. En god grundbemanning ger utrymme för att även ta hand om de barn som har särskilda behov. Ibland kan det vara nödvändigt att få en diagnos för att rätt hjälp och stöd ska kunna sättas in. Men ibland kan det vara så att det händer saker i barnens omgivning som också påverkar hur de är eller mår. Föräldrar, förskolepersonal och barnen borde få känna att alla barn har särskilda behov utan att barnen tidigt i livet får med sig att det är något fel. Men då krävs en förändring av hur man ser på resurser på förskolan så att alla barn kan få lyckas utifrån sin egna förmåga. Barnen är vår framtid och förskolan är en viktig del i det livslånga lärandet. Att investera i barnen är att investera i vår framtid.

Stockholm den 1 oktober 2013

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)