Barnens rätt i asylärenden

Motion 2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd)

av Sven Brus m.fl. (kd)
[1]

2004:12 Asylsökande barns skolgång.

[2]

Rädda Barnen har hämtat uppgiften från Migrationsverkets genomgång av ärenden där barn avvikit. 2003.

[3]

Sveriges Radios Eko-redaktion. Juni 2004.

[4]

2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)