Barnets bästa vid tvister om vårdnad, boende och umgänge

Motion 2009/10:C378 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

av LiseLotte Olsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:C378

av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Barnets bästa vid tvister om vårdnad, boende och umgänge

v485

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Utvärdering av vårdnadsreglerna 4

Socialtjänstens vårdnadsutredningar 5

Tillsynen över socialtjänsten 6

Domares barnkompetens 7

Barnprotokoll 8

Särskilda ombud för barn 9

Bestämmanderätten vid gemensam vårdnad 10

Barns rätt till umgänge i närvaro av stödperson 11

Polishämtning vid verkställighet av beslut 12

Ge barnombudsmannen ökade befogenheter 13

Barnbalk i stället för föräldrabalk 14

Barn med fler än två sociala föräldrar 14

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (12)