Barnmorskors möjlighet att utföra medicinsk abort

Motion 2006/07:So302 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barnmorskors möjlighet att utföra medicinsk abort.

Motivering

Enligt svensk lag har abortsökande kvinnor rätt att välja mellan kirurgisk och medicinsk abort. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort (SOSFF 2004:4) står det: När kvinnan har bestämt sig för abort bör den utföras snarast möjligt. Medicinsk abort framkallas med hjälp av läkemedel och utgjorde år 2004 53,3 procent av aborterna. För att medicinsk abort skall vara aktuell krävs att kvinnan söker abort tidigt under graviditeten, en medicinsk abort måste utföras före nionde graviditetsveckan.

Medicinsk abort är ett mer riskfritt alternativ än kirurgisk och det är även mer kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Då det finns olika alternativ för abortsökande kvinnor är det viktigt att erbjuda alla möjligheten att välja den metod de önskar. I Sverige är det ändå många kvinnor som inte har reell möjlighet att själva välja abortmetod. Flera veckors väntetid för att få träffa en läkare kan leda till att graviditeten går över vecka 9 och kvinnan i stället måste genomgå ett kirurgiskt ingrepp.

Den främsta orsaken till fördröjningen är att det är lång väntetid för att göra det obligatoriska vaginala ultraljudet. Det görs för att fastställa att det är en normal graviditet. Sådana ultraljud får i dag bara göras av läkare.

För att försäkra alla kvinnors rätt att välja den abortmetod som de enligt lagen har rätt till bör barnmorskor ges rätten att utföra de vaginala ultraljuden samt få kompetensen att utföra medicinska aborter. Om barnmorskor, som är de som har tätast och närmast kontakt med patienter som söker abort, skulle ges kompetens att utföra medicinska aborter skulle abortvården kunna bli effektivare samtidigt som kvinnor som söker abortvård skulle träffa ett färre antal sjukvårdspersonal.

Det är därför önskvärt att barnmorskor får en adekvat vidareutbildning så att de kan utföra dessa medicinska aborter. Många barnmorskor är redan i dag mycket kompetenta och handhar information och övrigt omhändertagande vid en medicinsk abort. Att låta intresserade barnmorskor få möjlighet till vidareutbildning är till gagn både för patienterna och för yrkets status och innehåll.

Stockholm den 23 oktober 2006

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)