Barnomsorg på heltid

Motion 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla barn på sikt ska ha rätt till barnomsorg på heltid oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Motivering

Barn behandlas olika utifrån i vilken omfattning föräldrarna är sysselsatta. Den lagstadgade nedre gränsen innebär att barn endast har rätt till 15 timmars barnomsorg per vecka. Därutöver är det upp till varje kommun att utöka rätten med ytterligare timmar. Ett flertal kommuner har tagit ett första steg och infört en gräns på 30 timmar per vecka. Det är dock orimligt att inte alla barn får omsorg i samma utsträckning utan att det varierar beroende på var man är bosatt och föräldrarnas sysselsättning.

Alla barn har rätt till kontakt med sina kompisar och en pedagogisk barnomsorg. Det är inte rimligt att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska mista kontakten med sina kompisar. Alla barn ska på sikt ha rätt till barnomsorg på heltid.

Stockholm den 4 oktober 2013

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)