Barnomsorg på heltid

Motion 2021/22:3333 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att barn bör få mer tid i barnomsorg oavsett föräldrarnas sysselsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn behandlas olika utifrån i vilken omfattning föräldrarna är sysselsatta. Den lagstadgade nedre gränsen innebär att barn endast har rätt till 15 timmars barnomsorg per vecka. Därutöver är det upp till varje kommun att utöka rätten med ytterligare timmar. Ett flertal kommuner har tagit ett första steg och infört en gräns på 30 timmar per vecka. Det är dock orimligt att inte alla barn får omsorg i samma utsträckning utan att det varierar beroende på var man är bosatt och föräldrarnas sysselsättning.

Alla barn har rätt till kontakt med sina kompisar och en pedagogisk barnomsorg. Det är inte rimligt att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska mista kontakten med sina kompisar. Det bör övervägas att alla barn får rätt till mer barnomsorg oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)