Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2013/14:Ub216 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Motivering

Föräldrar som arbetar skift, helger och nätter har i dag inte möjlighet att få sitt behov av barnomsorg tillgodosett. Inom LO-grupperna arbetar drygt hälften av kvinnorna med små barn på obekväm eller oregelbunden arbetstid. Bristen på barnomsorg på kvällar, nätter och helger är ett akut hinder på vägen mot ett jämställt samhälle.

Det är glädjande att antalet kommuner som erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger ökar men möjligheten behöver finnas i hela landet. Utvecklingen av barnomsorg behöver noga följas och verksamheten som växer fram kvalitetssäkras.

Stockholm den 26 september 2013

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-09-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)