Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2013/14:Ub298 av Ann-Christin Ahlberg (S)

av Ann-Christin Ahlberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Motivering

Förskolan och barnomsorgen är en av de viktigaste faktorerna för jämställdheten nämligen att båda föräldrarna kan arbeta heltid.

För ett modernt arbetsliv som man ska kunna förena med ett modernt familjeliv krävs att vi får en mer flexibel barnomsorg som har öppet för föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger. Arbeten inom sjukvård, äldreomsorg, handel, restaurang, transport och andra yrkesområden utförs ofta på kvällar, nätter och helger. Det innebär att de som arbetar inom dessa yrken också har behov av bra barnomsorg under dessa obekväma arbetstider.

Det finns i en del kommuner möjlighet att få viss kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är ofta långt ifrån att det täcker det behov som finns. Speciellt svårt kan det förstås vara för dem som är ensamstående föräldrar eller saknar mor- eller farföräldrar som bor i närheten och som kan ställa upp och stödja familjen.

I ett samhälle som vårt, som grundar sig på trygghet och välfärd, är det viktigt att barnomsorgen gäller alla, även om man inte följer mallen och arbetar vanlig dagtid. Det måste i första hand vara behovet av barnomsorg som styr, inte klockslagen. Förskolan måste vara så flexibel att den tillgodoser föräldrarnas behov, därmed tillgodoser man även barnens behov. Dessutom är det viktigt för jämställdheten att båda föräldrarna kan arbeta heltid.

En annan viktig jämställdhetsfaktor är att de olika yrkesgrupperna i förskola/barnomsorg kan få större möjlighet till heltider samtidigt som de olika yrkeskompetenser som exempelvis förskollärarna eller barnskötarna har kan tas tillvara.

Stockholm den 30 september 2013

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)