Barnomsorg vid delad vårdnad

Motion 2013/14:Ub329 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätt till barnomsorg vid delad vårdnad.

Motivering

Regeringen säger sig bedriva en arbetslinje. Regeringens arbetslinje säger att om du är arbetslös och du blir erbjuden ett arbete någonstans i Sverige så måste du ta det, oavsett var din familj bor. I familjer som antingen tvingas dela på sig eller själv väljer att dela på sig vid till exempel skilsmässa så kan detta ställa till en hel del bekymmer, speciellt om det finns barn med i bilden. Om föräldrarna flyttar ifrån varandra på grund av arbete och bosätter sig i olika kommuner men fortfarande vill vara delaktiga i barnet eller barnens liv och därför ha valt att ha delad vårdnad finns det en hel del svårigheter som personerna måste övervinna.

Idag säger bestämmelserna att kommunen som barnet är skriven i ska stå för barnomsorgskostnaderna, om barnet bor i en kommun ena veckan och i en annan kommun den andra veckan så är det ändå kommunen där barnet står skriven som ska betala för barnet. Men kommunen är bara skyldig att stå för barnomsorgen i sin egen kommun. Det blir alltså ett dilemma då personen hittat ett jobb i en ny kommun inte kan vara säker på en betald barnomsorgsplats. Om kommunen som man flyttar ifrån inte vill betala platsen och inte heller den kommun man flyttar till för att arbeta vill betala, så innebär det att man för sitt barns skull kanske hellre stannar kvar i ursprungskommunen och förblir arbetslös.

För att främja jämställdheten måste man kunna anpassa barnomsorgen så att det går att få tillgång till barnomsorg i de fall föräldrar har delad vårdnad och bor på olika orter.

Stockholm den 1 oktober 2013

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)