Barns och ungas uppväxtvillkor

Motion 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:2980

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Barns och ungas uppväxtvillkor

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om välfärdsparadoxen för barns och ungas uppväxtvillkor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om familjens betydelse för barns och ungas uppväxtvillkor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att familjesäkra politiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av varierade barnomsorgsformer och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdnadsbidrag i alla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-07 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)