Barns rätt till gåvor utan att beräknas vid försörjningsstöd

Motion 2021/22:3152 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett barns rätt till en gåva kan klassas som personlig och inte inräknas i föräldrarnas inkomst vid normberäkning för försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens system vid beräkning av försörjningsstöd inräknas hushållets alla inkomster. Det kan vara allt från en Swish-inbetalning för ett sålt klädesplagg till en födelsedagspresent till barnet från farmor och farfar. I en ekonomiskt trängd situation finns olika organisationer att ansöka om extra bidrag för barn ifrån. Till exempel arbetar Majblomman med att hjälpa lokalt utsatta barn. Här går vi dock vilse med dagens normberäkningar. En ansökan till Majblomman för hockeyavgiften på 6.000kr och beviljad utbetalning till föräldrarna eller barnets eget konto inräknas som en inkomst och drar ner försörjningsstödet med motsvarande summa för den aktuella månaden. Vilket gör att barnet inte fick en krona extra och hockeyräkningen gick inte att betala. Ett allvarligt räknefel som beräknas på ingående felaktiga direktiv från socialtjänsten.

Ett barn måste kunna få en gåva oavsett det gäller från släkt och familj eller från en organisation utan att föräldrarnas ekonomiska förutsättningar ska stjäla gåvan från barnet. Med ett intyg som vidimerar insättningen och syftet med gåvan bilagt ansökan om försörjningsstödet bör socialtjänsten avstå från gåvan i sin beräkning och därmed låta barnet behålla sin rätt till gåvan eller det sökta bidraget.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)