Barnsäkerhet i bil

Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att lagstifta om bakåtvänt bilåkande för små barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är världsledande på trafiksäkerhet och vi har länge arbetat med barnsäkerhet i bil. Vår nollvision innebär ett etiskt ställningstagande för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Trots att antalet trafikolyckor med dödlig utgång eller allvarligt skadade kraftigt minskat har 24 barn mellan 06 år dött och 287 skadats svårt i trafikolyckor sedan 2006 enligt Transportstyrelsens statistik.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, har fastställt att det säkraste sättet för små barn att färdas i bil är att åka i bakåtvänd bilbarnstol.

I en undersökning som Volvia försäkring och NTF genomfört framgår det dock att ett av fyra (24 %) barn under 4 år och fler än hälften (51 %) av landets alla treåringar åker framåtvänt. Detta är något som kan ha livsavgörande konsekvenser vid en krock då risken för ett barn att skadas allvarligt är fem gånger högre om barnet sitter framåtvänt istället för bakåtvänt.

NFT rekommenderar därför bakåtvänt åkande upp till 45 års ålder, gärna längre.

Som småbarnsförälder är det inte alltid lätt att navigera i djungeln av råd och rekommendationer och det råder ofta en okunskap och brist på information kring vilka risker barnet utsätts för om det vänds framåt i bilen för tidigt.

En del väljer att följa tillverkarnas åldersspann vilka inte alltid är förenliga med svensk standard men många motiverar också sitt val att vända barnet med att det blivit för stort för den bakåtvända stolen och måste ha böjda ben.

Att barnet åker med böjda ben påverkar inte säkerheten men det gör riktningen på bilstolen. Placeringen av barnet i bilen är därför oerhört viktig.

Att lagstifta skulle inte bara hjälpa föräldrar att göra rätt val gällande sina barns säkerhet utan också sätta press på tillverkarna att utveckla bakåtvända stolar för större barn.

Enligt nuvarande lagstiftning finns inga krav på vilken typ av bilstol som ska användas vid vilken ålder och det är därför helt lagligt att vända en ettåring framåt i bilen trots att det vid krock är förenat med livsfara.

Regeringen bör därför se över möjligheten att lagstifta om bakåtvänt åkande för små barn för att på så sätt minimera risken för allvarliga skador vid trafikolyckor.

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)