Barnskötarnas yrkesroll

Motion 2013/14:Ub299 av Ann-Christin Ahlberg (S)

av Ann-Christin Ahlberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de utbildade barnskötarnas yrkesroll i förskolan måste stärkas.

Motivering

Det är viktigt att vi har fler yrkesgrupper i vår unika förskola där förskollärare och barnskötare kan komplettera varandra med sina olika utbildningar och kompetenser. Det är det som har gjort vår svenska förskola så unik och accepterad och önskvärd av både föräldrar och barn.

Många barnskötare som har sitt dagliga arbete på en förskola, har i många år fått höra att vi ska göra om era tjänster till förskollärartjänster eller att vi inte ska anställa barnskötare. Så därför får ni nöja er med visstidsanställningar eller vikariat tills vi kan tillsätta tjänsten med en förskollärare. Ofta också då på en lägre sysselsättningsgrad, vilket innebär att man får svårt att få en lön att leva på.

Trots att förskolan har rekryterat och utökat antalet barnskötare från 27 000 årsarbetare till 42 000 årsarbetare har aldrig Arbetsförmedlingen eller arbetsgivarna uppgivit att det funnits ett behov av att anställa barnskötare.

Många ungdomar som läser på barn- och fritidsprogrammet ställer med all rätt frågan varför de inte efter tre års gymnasieutbildning kan få en anställning som barnskötare utan måste läsa vidare till ett annat yrke på högskolan. Om man jämför hur det är när man utbildar sig inom vården så är man undersköterska efter tre år på gymnasiet och anställningsbar.

Här är något fel, för i stället för att anställa utbildade barnskötare, så som man gör med undersköterskor, så anställer man outbildad personal som senare får fasta anställningar och där man som arbetsgivare får ett utbildningsbehov att fylla. Arbetsgivarna borde i stället satsa på att anställa de utbildade barnskötare som finns att tillgå. Antalet barnskötare som helt saknar utbildning för arbete med barn ökar trots den nya skollagen.

Både barnskötare och förskollärare är viktiga framtidsyrken och nu måste det satsas på såväl en bra förskollärarutbildning som en utbildning som faktiskt ger en barnskötarexamen.

Det är viktigt att även utbildade barnskötare ska kunna känna stolthet över sitt yrke och känna att det är ett framtidsyrke. Att få kompetensutbildning inom sitt yrke är lika viktigt som att få möjlighet att validera sina kunskaper och komplettera sin utbildning för att byta till yrke som exempelvis kräver högskoleutbildning. Om vi ser olika yrkesgrupper som något bra i förskolan, så kan också barnskötarna få tryggare anställningar och heltider och få känna sig stolta över sig som yrkesgrupp och det ger bra positiva signaler för oss alla.

Stockholm den 30 september 2013

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)