Barnvänlig familjepolitik

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:1639

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Barnvänlig familjepolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Ekonomisk trygghet för barn och familjer

2.1 Besök hos mödravården

2.2 Graviditetspenning

2.3 Bidrag till förstföderskor

2.4 Stoppa kvotering i föräldraförsäkringen

2.5 Ökad flexibilitet för familjen och barnets bästa i fokus

2.6 En stärkt föräldraförsäkring

2.7 Öka antalet dubbeldagar

2.8 Barnomsorgspeng även för omsorg om egna barn

2.9 Bostadsbidrag för familjer

2.10 Underhållsstödet

2.11 Utökad rätt till deltid

2.12 Utökad sorgepeng

3 Barnvänlig familjerätt

3.1 Barndomsgaranti

3.2 Fastställande av faderskap

3.3 Juridiskt skydd för ofödda

3.4 Gemensam vårdnad som norm

3.5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (49)