Barnvänlig familjepolitik

Motion 2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:2797

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Barnvänlig familjepolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Ekonomisk trygghet för barn och familjer

Besök hos mödravården

Graviditetspenning

Bidrag till förstföderskor

Slopad kvotering av föräldraförsäkringen

Ökad flexibilitet för familjen och barnets bästa i fokus

Snabbhetspremie

En stärkt föräldraförsäkring

Öka antalet dubbeldagar

Barnomsorgspeng även för omsorg om egna barn

Bostadsbidrag för familjer

Utökad rätt till deltid

Utökad sorgepeng

Underhållsbidrag och underhållsstöd

Adoptionsbidrag

Barnvänlig familjerätt

Barndomsgaranti

Fastställande av faderskap

Juridiskt skydd för ofödda

Gemensam vårdnad som norm

Familjerådgivning

Barnets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (51)
Behandlas i betänkande (15)