Barnvänlig familjerätt

Motion 2021/22:2540 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:2540

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Barnvänlig familjerätt

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Barndomsgaranti

Fastställande av faderskap

Gemensam vårdnad som norm

Familjemedling för barnets bästa vid separationer och vårdnadstvister

Vårdnadsöverflyttning och adoption

Undersök möjligheterna till bättre ersättning till vigselförrättare

Vigselförrättande i de nordiska grannländerna

Utred möjligheter till en effektivare bodelningsprocess

Förtydliganden i sambolagen (2003:376) för att undvika informella barnäktenskap

Barnäktenskap

Tvångsäktenskap

Arrangerade äktenskap och arrangerade kusingiften

Månggifte

Digitaliserad hantering av dokument

Testamentesregister

Utvidgad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (61)