Bättre användning av ordningsvakter

Motion 2019/20:550 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om blåljus på fordon och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om OC-sprej och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fotfängsel/spotthuva och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om LOB-bussar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tyvärr är situationen för polisen ansträngd. Dels på grund av en stor befolkningsökning genom massinvandringen, dels genom att myndigheten varit underfinansierad under lång tid och dels på grund av en polisledning som ofta inte vågar eller vill göra det som krävs.

Som ett resultat av otryggare samhälle och en polismyndighet som går på knäna har den privata säkerhetsbranschen vuxit snabbt eftersom efterfrågan på tjänster för personer och företag ökat.

En av de grupper som i dag i ökande grad får upprätthålla ordningen är ordningsvakterna. Deras befogenheter är dock av naturliga skäl relativt begränsade men de har kommit att utgöra ett viktigt komplement till polisen. Dock utnyttjas de inte i den omfattning de skulle kunna göra.

Blåljus på fordon

Blåljus på fordon används av trafikledningen i SL-uppdraget eftersom det stadgas i lagen att trafikledare som arbetar i spårbunden trafik får använda blåljus. Ordningsvakter kan också ha användning för blåljus i vissa uppdrag, exempelvis för SL, som kan göra skillnad på liv och död. Ordningsvakterna rycker ut på larm om pågående misshandel, rån, våldtäkt, slagsmål, överdos och människor som står på perrongen och väntar på att hoppa framför ett tåg. Ofta kan ordningsvakternas kollegor hamna i underläge mot gäng och annat. Ibland har även polis varit i underläge och blivit stöttade av ordningsvakter. Att inte få använda blåljus i sådana situationer är försvårande eftersom ordningsvakter som åker på ett larm dels måste hålla hastighetsgränserna, dels hindras i högre grad av annan trafik.

Att utöka ordningsvakters befogenheter att bli allt mer polisiära är såklart något som måste göras med försiktighet. Men i den verklighet vi nu befinner oss i har ordningsvakter i vissa miljöer blivit ett viktigt komplement till polisen. Blåljus kan och bör givetvis regleras till att bara få användas vid larm med en viss prioritet, t.ex. prio1 och därmed endast efter godkännande från uppdragsgivaren eller högre instans.

Detta bör utredas så att samhället bättre kan nyttja den viktiga resurs som ordningsvakter har kommit att bli.

OC-spray

Enligt källor inom bevakningsbranschen har samhällsklimatet blivit allt hårdare, människor som bär kniv hör till vardagen och är mer benägna att använda våld mot bland annat ordningsvakter. För att möta en sådan samhällsutveckling behöver de nya verktyg.

Ett av många exempel: Vid Gullmarsplan drog en man kniv mot ordningsvakter. Det slutade med att de var tvungna att slå batongslag mot huvudet för att få kontroll på personen. Vid ett sådant tillfälle hade OC-spray kunnat användas. Detta hade inneburit mindre våld än batong men med mer effekt. Batongen används när personen står nära medan OC-spray skapar utrymme att agera på avstånd samt för att få kontroll på personer vid ett ingripande där batong eller den fysiska styrkan inte räcker.

Ordningsvakter bör efter prövning och godkännande av polis få bära och använda OC-spray.

Fotfängsel spotthuva

Ofta när en omhändertagen person väntar på polis tar det mellan en och två timmar innan polisen kommer. Ibland är personen väldigt utåtagerande genom att spotta och sparkas trots att personen är belagd med handfängsel. Detta resulterar i att ordningsvakter får lägga ett benlås vilket gör ont för personen samt är fysiskt krävande för vakten och kan resultera i skador. Skulle ordningsvakter ha möjlighet att belägga personen med benfängsel skulle det göra mindre skada på personen, öka kontrollen på personen och minska skaderisken.

Spotthuva skulle underlätta arbetet då de brukar få hålla i huvudet för att slippa få spott på sig. Det finns även stor risk att bli smittad av olika sjukdomar med mera.

LOB-bussar

LOB-bussar är något bevakningsföretag själva skulle kunna utföra. Skulle transporten kunna delegeras till ett bevakningsföretag för en omhändertagen för LOB eller PL13 skulle polisen kunna prioritera andra saker som är viktigare.

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Henrik Vinge (SD)

Bo Broman (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)