Bättre arbetsmiljö för läkare

Motion 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter till förbättrad arbetsmiljö för läkarkåren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårdkrisen har de senaste åren främst handlat om att sjuksköterskor går på knäna eller att barnmorskor säger upp sig. Arbetsbelastningen har varit för hög och många medarbetare känner sig otillräckliga.

Nu varnar även läkare inom primärvården för den rådande situationen som man befarar kan hota patientsäkerheten. Många vittnar om otillräcklighet och pressad arbetssituation när fullbokade patientbesök och telefontider krockar med administrativa arbetsuppgifter som måste hanteras. Det finns en stark oro i läkarkåren som måste tas på allvar. Arbetsmiljön måste bli bättre.

Många hävdar att det finns alldeles för få läkare att tillgå. Andra menar att det är en myt, att Sverige aldrig har haft så många läkare och sjuksköterskor per capita som idag och att vi ligger betydligt högre än snittet i OECD-länderna.

Det finns idag en mängd problem av mer organisatorisk karaktär där läkare alltför ofta tvingas ägna lika mycket tid åt administrativa arbetsuppgifter som åt patientbesök. Det är inte rimligt. Sjukvårdens proffs måste få bättre förutsättningar att vara just proffs. Om vi kan skapa ett mer ändamålsenligt arbete med dokumentation och administration frigör vi också tid för mer patientkontakt.

Att dokumentera rätt saker är viktigt, men nyttan av att dokumentera måste samtidigt vägas mot insatsen som krävs för att få det gjort, d.v.s. den arbetstid som måste avsättas för att utföra uppgiften.

Vissa administrativa sysslor skulle även kunna skulle läggas på helt andra yrkesgrupper för att avlasta läkarkåren och frigöra mer tid för patienter.

 

 

Pia Nilsson (S)

 

Lars Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)