Bättre kreditgarantier för bostadsbyggande på marknadsmässigt svaga marknader

Motion 2019/20:250 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till Boverket att förenkla regelverket kring kreditgarantier, förbättra informationen om kreditgarantier så att potentiella husbyggare nås samt att säkerställa att kreditgarantierna riktas tydligare mot svaga marknader där det är särskilt svårt att på kort sikt få lönsamhet i nyproduktion av bostäder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag råder underskott på bostäder i nästan hela Sverige. Trots att många landsbygds­kommuner är i behov av fler bostäder finns hinder för nybyggnation. Svårigheter att bygga de bostäder som behövs riskerar att hämma utvecklingen. För oss är det självklart att man ska bo och leva var man vill. I dag är det brist på bostäder i många av landets kommuner. Inte minst på landsbygden. Vi kan inte bara stå vid sidan och se hur bostadsbristen fortsätter, utan det behövs rejäla reformer för att öka byggande på landsbygden. Det behövs enklare regler, minskade kostnader och bättre stöd och rådgivning till de kommuner, företag och privatpersoner som vill bygga. Förutom att se över hur fastighetsavgiften kan användas för att stimulera att boendekapaciteten ökar, hur nedskrivningsreglerna kan ändras och hur bygglov skulle kunna slopas utanför detaljplanelagt område så borde statliga kreditgarantierna riktas tydligare mot svaga marknader där det är särskilt svårt att på kort sikt få lönsamhet i nyproduktion av bostäder.

Idag kan man få kreditgaranti med upp till 90procent av kostnaden så länge det inte överstiger 16000kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea. För kooperativ hyresrätt kan man få garanti med upp till 95procent. Reglerna är dock komplexa och kunskapen om hur de används på bästa sätt behöver bli bättre. Därför har de inte utnyttjats fullt ut. Förtydliganden och förenklingar behövs. Vi ser också ett behov av att se över hur stöden ytterligare kan anpassas till landsbygdskommuner (exempelvis i stödområde A och B) och på orter där det finns behov av exempelvis sociala bostäder.

Peter Helander (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)